Казвам се Йордан Костов и осъществявам широк кръг от юридически услуги като адвокат и като синдик. Завършил съм Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2004 г. и съм специализиран в областта на гражданското, търговското и административното право.

Вписан съм като адвокат към Софийска адвокатска колегия през 2012 г., а като синдик към Министерството на правосъдието – през 2014 г.

Имам практически опит и като публичен изпълнител към Агенция за държавни вземания (сега Национална агенция за приходите), юрисконсулт и помощник-частен съдебен изпълнител.

Владея английски, немски и руски език.

Партньор съм по проекта на Световната банка „Doing Business”, измерващ бизнес регулациите в 190 страни по света, включително и България.

   

Публикации и Новини

Защита на потребителите от неравноправните клаузи в потребителските договори

При сключване на потребителските договори потребителите често са поставени в неизгодно положение, тъй като клаузите на договора са били съставени едностранно от търговеца или поради факта, че задълженията, които съдържа, …

Прекратяване на трудовото правоотношение поради престой по време на извънредното положение

С нововъведената в КТ възможност при обявено извънредно положение работодателят да преустанови работата на отделни работници и служители до отмяната на извънредното положение отпада необходимостта работодателят да доказва наличието на …

Принципът на съразмерност по Административнопроцесуалния кодекс

Принципът на съразмерността е основополагащ правен принцип, който е изначално свързан със справедливостта, като ценностно явление и общ фундамент на социалната и правната действителност. В административния процес, разбиран в широк …