Казвам се Йордан Костов и осъществявам широк кръг от юридически услуги като адвокат и като синдик. Завършил съм Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2004 г. и съм специализиран в областта на гражданското, търговското и административното право.

Вписан съм като адвокат към Софийска адвокатска колегия през 2012 г., а като синдик към Министерството на правосъдието – през 2014 г.

Имам практически опит и като публичен изпълнител към Агенция за държавни вземания (сега Национална агенция за приходите), юрисконсулт и помощник-частен съдебен изпълнител.

Владея английски, немски и руски език.

Партньор съм по проекта на Световната банка „Doing Business”, измерващ бизнес регулациите в 190 страни по света, включително и България.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • май 2014 – сега – Синдик, Министерство на правосъдието;
 • октомври 2012 – сега – Адвокат, Софийска адвокатска колегия;
 • декември 2007 – септември 2012 – Помощник – частен съдебен изпълнител и юрисконсулт,Частен съдебен изпълнител Неделчо Митев
 • април 2007 – декември 2007 – Юрисконсулт
  „Чавдар“ ЕАД, гр. Ботевград /в несъстоятелност/, „Микропроцесорни системи” ЕАД, гр. Правец /в несъстоятелност/, „Изида” АД, гр. Елин Пелин /в несъстоятелност/, „Чепино” ЕАД, гр. Велинград /в несъстоятелност/, „Стара планина” АД, гр. Пещера /в несъстоятелност/, „Елпин трейд“ ООД, гр. Пловдив /в несъстоятелност/, „Минерал инженеринг“ ЕООД, гр. София /в несъстоятелност/.
 • ноември 2005 – март 2007 – Публичен изпълнител
  Агенция за държавни вземания, Регионална дирекция – София, отдел „Публични изпълнители”
 • юли 2004 – септември 2004 – Стажант „Човешки ресурси“
  „Нестле България” АД, отдел „Човешки ресурси”

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 г. – 2004 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
Философски факултет, специалност Психология, степен Бакалавър

1998 г. – 2003 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
Юридически факултет, специалност Право, степен Магистър
• Специализация „Правораздаване”

1993 г. – 1998 г. Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол
• Профил – Английски език

 

СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за признание от Световната банка
Писмо за признание от Световната банка
Удостоверение за вписване като адвокат
Удостоверение за издържан изпит за адвокат
Удостоверение за правоспособност като синдик
Удостоверение за проведен курс за синдици
Удостоверение за владеене на юридически английски от Университета в Кеймбридж
Удостоверение за администратор на лични данни
Удостоверение за правоспособност като Помощник-Частен Съдебен Изпълнител
Удостоверение за юридическа правоспособност

ОБУЧЕНИЯ

3 декември 2019 г. – Министерство на правосъдието – Обучение за повишаване квалификацията на синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
29-30 ноември 2019 г. – Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ – Обучение в рамките на проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“ на тема „Основни принципи на българското право в контекста на несъстоятелността и оздравяването“ .
7 ноември 2019 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Обучение на тема „Касационното обжалване“.
15 март – 1 декември 2019 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по Право на Европейския съюз.
1-2 ноември 2018 г. – Министерство на правосъдието – Обучение за повишаване квалификацията на синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
26-27 октомври 2017 г. – Министерство на правосъдието – Обучение за повишаване квалификацията на синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
18 май 2017 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Обучение на тема „Преглед на промените в Закона за устройство на територията“.
20-21 октомври 2016 г. – Министерство на правосъдието – Обучение за повишаване квалификацията на синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
29-30 октомври 2015 г. – Министерство на правосъдието – Обучение за повишаване квалификацията на синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
22-23 октомври 2014 г. – Министерство на правосъдието – Обучение за повишаване квалификацията на синдици на тема „Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства“.
06 март 2014 г. – „Апис” – Семинар на тема „Актуални въпроси по Гражданския процесуален кодекс”.
15 март 2013 г. – „Апис” – Семинар на тема „Промените в Закона за устройство на територията и актовете за прилагането му”.
19 септември – 13 декември 2011г. – Британски съвет, Българиякурс по юридически английски език
09 юли 2011 г. – Камара на частните съдебни изпълнители – Семинар на тема „Данъчни задължения на ЧСИ по ЗДДС и ЗДДФЛ. Актуални въпроси, свързани с принудителното изпълнение”.
26 юни 2011 г. – Камара на частните съдебни изпълнители – Семинар на тема „Принудително изпълнение по АПК”.
11 декември 2009 г. – „Апис” – Семинар на тема „Актуални въпроси на прилагането на правото на Европейския съюз и на взаимодействието между националните съдилища и съда на ЕО”.
15 октомври 2009 г. – „Апис” – Семинар на тема „Новият Семеен кодекс”.
24-26 април 2009 г. – Национален център за юридическо обучение – Семинар на тема „Практика по приложението на Гражданския процесуален кодекс”.
7-8 ноември 2008 г. – Камара на частните съдебни изпълнители – Семинар на тема „Помощник – изпълнител. Компетентност и правомощия”.
20-21 март 2008 г. – „Сиела” – Семинар на тема „Гражданският процес според новия Граждански процесуален кодекс”.
3-4 ноември 2007 г. – Министерство на правосъдието – Обучение за повишаване квалификацията на синдици на тема „Проблеми на особените залози”.